LINKUPS Uluslararası Proje Toplantıları:

Başlangıç Toplantısı (Kasım 2018) - Vila Nova Gaia, Portekiz: Toplantının odağı Proje Yönetimi ve Kalite Planı taslağının ortaklara sunulması, her bir ortağın sorumluluklarına ilişkin detayların tartışılması ve tüm ortaklarla birlikte çalışılması şeklinde olmuştur. Projenin zaman planının güncellenmesi ve sonuçlandırılması; tüm çıktıların tartışılması ve planlanması ve O1’in faaliyetleri ve arzulanan sonuçların ayrıntılarıyla analiz ve planlanması konuları toplantıda yer almıştır.

Uluslararası Proje Toplantısı No. 2 (Mayıs 2019) - Roma, İtalya: toplantı odağı, O1 ile bağlantılı olarak uygulanan faaliyetlerin sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesidir; O2'nin başlaması, yani etkileşimli bir platformun geliştirilmesi ve dijital becerilerin geliştirilmesinde pilot uygulama yapılması ve yaygınlaştırma faaliyetleridir.

Uluslararası Proje Toplantısı No 3 (Aralık 2019) - Madrid, İspanya: toplantı odağı O2, yani mobil ve çevrimiçi etkileşimli platformun kendisi ile çevrimiçi kaynak platformunun pilot uygulamasının başlamasına ilişkin konularla bağlantılı olarak uygulanan faaliyetlerin sonuçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesidir; öz değerlendirme aracı ve kullanılabilirlik kılavuzu yani O3'ün uygulanmasına ilişkin faaliyetlerin tartışılması ve yaygınlaştırma faaliyetleridir.

Final Toplantısı (Temmuz 2020) - Lizbon, Portekiz: Toplantı odağı, projenin sonuçlarının tartışılması ve değerlendirilmesidir; Projeyi ilerletme ve takip etme adımlarını tanımlama; iyi uygulamaların ve alınan derslerin tanımlanması ve proje çıktılarının optimizasyonu ve sermaye kullanımı tartışmasıdır.