Konsorsiyum, 4 AB ülkesinden (Bulgaristan, İtalya, Portekiz ve İspanya) ve içlerinde Turkiye de olmak üzere benzer zorlukları paylaşan ve çeşitli sektörel, coğrafi ve profesyonel geçmişleri kapsayan ve çok düzeyli ve disiplinlerarası bir projenin uygulanmasını sağlamış 6 ortaktan oluşmaktadır:

1 Consultis
2 Rumo
3 Marie Curie Association
4 RED2RED
5 P.Ri.Ma.Forma.
6 Ege Üniversitesi