Proje şunları hedefleyecektir:

Düşük vasıflı / düşük nitelikli işsiz kişilerin, özellikle 45 yaşın üzerindeki yetişkinlerin inovatif araçlar yoluyla dijital / medya yetkinliklerini arttırmak, istihdama erişimilerini güçlendirmek üzere güçlü bir çevrimiçi profesyonel kimlik oluşturmalarını teşvik etmek, istihdama erişimlerini güçlendirmek ve böylece sosyoekonomik katılımın sağlanması.

Meslek / kariyer danışmanları ve / veya ilgili makamlar, düşük vasıflı / düşük nitelikli işsizler ile çalışan kuruluşlar / şirketler hakkındaki bilgileri artırmak ve onları orta yaşlı işsizleri sosyal medya aracılığıyla desteklemek ve onlarla etkileşimde bulunmak üzere yeni bir yaklaşım / araç kullanmaya teşvik etmek.

 

LINK-UPS projesi:

Bulgaristan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Türkiye'de özellikle 45 yaşın üzerinde düşük vasıflı / düşük nitelikli işsiz yetişkinler ve

İstihdam / kariyer danışmanları ve / veya ilgili makamlar, düşük vasıflı / düşük vasıflı işsizler ile çalışan kuruluşlar ve şirketleri (örneğin, kamu istihdam hizmetleri, işverenler) hedefleyecektir.

 

Proje Ortaklarımız

Konsorsiyum, 4 AB ülkesinden (Bulgaristan, İtalya, Portekiz ve İspanya) ve içlerinde Turkiye de olmak üzere benzer zorlukları paylaşan ve çeşitli sektörel, coğrafi ve profesyonel geçmişleri kapsayan ve çok düzeyli ve disiplinlerarası bir projenin uygulanmasını sağlamış 6 ortaktan oluşmaktadır:

 

1 Consultis
2 Rumo
3 Marie Curie Association
4 RED2RED
5 P.Ri.Ma.Forma.
6 Ege Üniversitesi

 

Fikri Çıktılar

IO1 - Düşük vasıflı / düşük nitelikli işsiz insanlar için sosyal medya aracılığıyla dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik metodolojik çerçeve.

IO1'in amacı, düşük vasıflı / düşük nitelikli işsiz kişilerin (özellikle 45'in üzerindeki) sosyal medya aracılığıyla  dijital becerilerin geliştirilmesi için metodolojik bir çerçeve geliştirmektir.

IO1 için planlanan görevler aşağıdakileri içerir:

Görev 1.1. Çevrimiçi işe alım, tarama ve seçim metodolojileri, uygulamaları ve araçlarının değerlendirilmesi

Görev 1.2. Beceri geliştirme çerçevesinin geliştirilmesi: Mevcut modellerin literatür taraması

IO2 - Düşük vasıflı / düşük nitelikli işsizlerin dijital yeterliliğini geliştirmek üzere mobil ve çevrimiçi etkileşimli platform

IO2'nin amacı, metodolojik çerçeveye dayanarak düşük vasıflı / düşük nitelikli işsiz kişilerin sosyal medya yeterliliklerini ve dijital becerilerini geliştirmek üzere mobil ve çevrimiçi etkileşimli bir e-öğrenme platformunun geliştirilmesi ve pilot uygulamasıdır. IO1 altında geliştirilen metodolojik çerçeveye dayanır.

Görev 2.1. İnteraktif platformun geliştirilmesi

Görev 2.2. Dijital becerilerin geliştirilmesinde pilot uygulama

IO3 - Düşük vasıflı / düşük nitelikli işsizleri destekleyen profesyoneller için çevrimiçi öz değerlendirme aracı ve kullanım kılavuzu

IO3'ün amacı, metodolojik çerçevenin ve etkileşimli mobil ve çevrimiçi platformun işsiz yetişkinleri destekleyen profesyoneller tarafından nasıl kullanılabileceğine dair yeni bir yaklaşım ve kılavuzlar sunan çevrimiçi öz değerlendirme aracı ve kılavuzunun geliştirilmesi ve yayılmasıdır.

Görev 3.1. Profesyoneller için çevrimiçi öz değerlendirme aracı ve kılavuzunun geliştirilmesi.

Görev 3.2. Çevrimiçi öz değerlendirme aracının ve el kitabının profesyonellere yaygınlaştırılması