Bağlam

Son yıllarda dijital yeterlilik terimi bilgi toplumu içinde giderek daha fazla önem kazanmıştır: İnternet ve Sosyal Medya'nın günden güne iş yaşamındaki varlığını arttırması nedeniyle fertlerin giderek daha fazla dijital yeterlilik kazanması gerekmektedir.

Bu amaçla, 18 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Hayat Boyu Öğrenme

İçin Temel Yeterlilikler Konusunda Tavsiyesi (2006/962 / EC), bilgi toplumu için vatandaşlık adına temel olarak 8 ana dijital yeterlilik becerisi tanımlamıştır. Dahası, son yıllarda Avrupa için Yeni Beceri Ajandası/Dijital Beceriler ve İşler Koalisyonu gibi AB tarafından birçok program ve girişim başlatılmış, Dijital Yeterlilik Çerçevesi (DigCom 2.0) gibi bilgi toplumu ve işgücü piyasasında gerekli olan dijital becerileri ve bunları edinme yollarını açıklayan dijital yeterliliklerle ilgili kavramsal çerçeveler geliştirilmiştir.

Sosyal medyanın artık sadece arkadaşlarla ve ailenizle iletişim kurmak için bir araç olmadığı, aynı zamanda sektör ve işyerleri için etkili bir iletişim aracı olduğu yadsınamaz durumdadır: Örneğin; mevcut insan kaynakları uzmanları işe alma, personel seçme ve sosyal medyayı aradıkları uygun yeteneği bulmak için etkili bir araç olarak görmektedir.

Buna ek olarak; çalışan seçimi gibi işe alım süreclerinde kilit bir araç olarak kullanılanan sosyal ağlar, düşük maliyet ve ulaşım hızı gibi avantajları da sunmaktadır.

Dijital beceriler açısından, dijital bir toplumda düşük seviyeli becerilerden daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğünde, AB nüfusunun yaklaşık % 50'si dijital olarak yetersiz, yani düşük veya temel dijital becerilere sahip olarak kabul edilebilir (Eurostat 2017 ve 2019). Bu nedenle, işçilerin iş aramadan başlayarak dijital bilgi gerektiren küresel bir pazarda işlerini daha rekabetçi bir şekilde gerçekleştirebilmelerinin yanı sıra daha iyi iş fırsatları için çabalamak için dijital beceriler edinmeleri gerektiği açıktır.

LINK-UPS - Dijital Toplum için İşsiz ve Düşük Nitelikli Yetişkin İşçilerin Kapasitelerini Arttırmak için Sosyal Medya (2018-1-PT01-KA204-047429) projesi bu bağlamda ortaya çıktı ve düşük nitelikli/düşük vasıflı ve işsiz kişilerin, özellikle 45 yaş üstü, inovatif araçlarla ve nihayetinde iş bulmalarını sağlamak amacıyla yürütüldü.