Проекта беше презентиран по време на Международната конференция „Нови хоризонти за хората в неравностойно положение” проведена на 16 март 2019 г. в гр.София