Първата международна партньорска среща се проведе в Порто, Португалия, на 22-23 ноември 2018 г., с представители от България, Италия, Португалия, Испания и Турция. По време на срещата партньорите имаха възможност да представят себе си и своите организации. Проектът беше представен и обсъден подробно и беше изготвен план за действие с следващите стъпки и дейности. Общата работна среда и резултатите от срещата бяха много положителни, разкривайки ангажимента на партньорите към проекта.