Схема на международните партньорски срещи:

Първоначална партньорска среща (ноември 2018 г.) - Вила Нова Гайя, Португалия: фокусът на срещата бе представяне на проекта за управление на проекта и плана за качество на партньорите, обсъждане на детайлите относно отговорностите на всеки партньор и работа с всички партньори актуализиране и финализиране на времевия план на проекта; обсъждане и планиране на всички резултати и анализ и планиране в детайли на дейностите на ИР1.

Втората транснационална среща по проекта  (май 2019 г.) - Рим, Италия: фокусът на срещата е преглед и оценка на резултатите от изпълнените дейности във връзка с ИР1; началото на разработването на ИР2, т.е. разработване на интерактивна платформа и пилотно внедряване на изграждане на дигиталните умения и дейностите за разпространение.

Третата транснационална среща по проекта №. 3 (декември 2019 г.) - Мадрид, Испания: фокусът на срещата е преглед и оценка на резултатите от изпълнените дейности във връзка с ИР2, а именно самата мобилна и онлайн интерактивна платформа, както и въпроси, свързани с началото на пилотното прилагане на онлайн ресурсната платформа; обсъждане на дейностите, свързани с прилагането на ИР3, а именно инструмента за самооценка и наръчника за ползваемост; и дейностите за разпространение.

Заключителна среща (юли 2020 г.) - Лисабон, Португалия: фокусът на срещата е обсъждането и оценката на резултатите от проекта; определянето на стъпките за предприемане на напредък по проекта и последващите действия; идентифициране на добри практики и извлечени поуки и обсъждането на оптимизацията на проекта.