Втората част на събитието за разпространение на резултатите по проект "LINK-UPS"

Втората част на събитието за разпространение на резултатите по проект "LINK-UPS"

На 25 Септмври 2019г. в град Пловдив се проведе събитие...

Събитие за разпространение на резултатите по проект "LINK-UPS"

Събитие за разпространение на резултатите по проект "LINK-UPS"

На 24 Септмври 2019г. в град Златоград се проведе събитие...

Втора международна партньорска среща

Втора международна партньорска среща

Втората международна среща по проекта се проведе в Рим, Италия,...

Европейско събитие за Ротация на Работното място в Кипър

Европейско събитие за Ротация на Работното място в Кипър

Проектът беше представен по време на Европейско събитие за Ротация...

Конференция на ЕС за Включване на пазара на труда на 10 април 2019 г. в Белград

Конференция на ЕС за Включване на пазара на труда на 10 април 2019 г. в Белград

Представянето на проекта бе направено по време на конференция на...

Европейския Форум за Социално Предприемачество - март 2019г.

Европейския Форум за Социално Предприемачество - март 2019г.

Информация за проекта LINKUPS беше предоставена по време на Европейския...

Международна конференция "Нови хоризонти за хората в неравностойно положение"

Международна конференция "Нови хоризонти за хората в неравностойно положение"

Проекта беше презентиран по време на Международната конференция „Нови хоризонти...

Европейски ден на хората с увреждания в Брюксел

Европейски ден на хората с увреждания в Брюксел

Проектът беше представен на ниво ЕС по време на Европейския...

Първа международна партньорска среща

Първа международна партньорска среща

Първата международна партньорска среща се проведе в Порто, Португалия, на...

« »