Консорциумът се състои от 6 партньора от 4 страни от ЕС (България, Италия, Португалия и Испания), както и Турция, която споделя подобни предизвикателства и обхваща различни секторни, географски и професионални среди, като осигурява изпълнението на този многостепенен и интердисциплинарен проект:

1 Consultis
2 Rumo
3 MCA
4 RED2RED
5 P.Ri.Ma.Forma.
6 Ege University