Този проект е насочен към следните целеви групи:

Нисквоквалифицирани безработни лица в средна възраст (над 45 години) в България, Италия, Португалия, Испания и Турция

Професионалисти в областта на заетостта и / или съответни органи, организации и фирми, работещи с нискоквалифицирани безработни (напр. бюра по труда, работодатели).