Този проект цели:

Усъвършенстване на дигиталните / медийните компетенции на нискоквалифицираните безработни, предимно възрастни над 45 години, чрез иновативни инструменти, за да се мотивират и да им се даде възможност да изградят силна онлайн професионална идентичност, за да засилят достъпа им до заетост, водещи до социално-икономическо включване.

Повишаване на знанията на кариерните консултанти и / или съответните органи, организации / компании, работещи с нискоквалифицирани безработни и им предоставят нов подход / инструмент за подкрепа и взаимодействие с безработни лица на средна възраст чрез социални медии